ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 345 ครั้ง ]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งผา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันนี้ 9 กรกฏาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งผา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อพิจารณาญัตติต่างๆ