ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 566 ครั้ง ]
กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา

วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลโป่งผา ชมรมผู้สูงอายุตำบลโป่งผา ประชาชนตำบลโป่งผา จัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ขึ้น ณ ทีทำการ อบต.โป่งผา ทั้งนี้ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย การทำนุบำรุงพุทธศาสนา โดยกิจกรรมดังกล่าวมีพิธีทางสงฆ์ และมีการแสดงพระธรรมเทศนา ให้แก่พุทธศาสนิกชนและผู้มาร่วมงาน ด้วย