ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 128 ครั้ง ]
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ในโรงเรียน

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 อบต.โป่งผา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมอาหารกลางวันเด็กนักเรียนตามคำสั่งอำเภอแม่สาย ได้ออกตรวจเยี่ยมสุ่มตรวจอาหารกลางวันโรงเรียน ณ โรงเรียน บ้านป่าแฝ หนองอ้อ สันทรายมูล