ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 552 ครั้ง ]
จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. ราษฎรจิตอาสา 904 วปร และอบต.โป่งผาพร้อมด้วย อำเภอแม่สาย ได้ร่วมกัน พัฒนาลำน้ำ คูคลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ลำเหมืองบ้านจ้องสันทรายมูลตำบลโป่งผา โดยมีราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ตำบลโป่งผา และหน่วยงานทหาร จำนวน 400 คน ร่วมกันพัฒนาขุดรอก และบรรจุทราย เพื่อกั้นลำน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ ซึ่งการทำงานในท่ามกลางฝนโปรยปรายตลอด แต่ราษฎรจิตอาสาทุกคนก็มีความสุขในการทำกิจกรรมครั้งนี้