ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 91 ครั้ง ]
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

วันนี้ 28 กรกฏาคม 2562 : ภาคเช้า องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดยข้าราชการและลูกจ้างได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระชัยชัยมงคลและ ภาคค่ำ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมหาราช ที่ว่าการอำเภอแม่สาย