ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 327 ครั้ง ]
จิตอาสาพัฒนาบ่อน้ำทิพย์ ณ วัดน้อยดอยตุง

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าที่ อบต.โป่งผา ร่วมพัฒนาบริเวณโดยรอบบ่อน้ำทิพย์ วัดน้อยดอยตุง โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ เก็บกวาดขยะเศษใบไม้ บันไดทางขึ้น-ลง และบริเวณบ่อน้ำทิพย์ ซึ่งจากการทำความสะอาดพบว่ามีต้นไม้ใหญ่หักโ่ค่นปิดทางไปยังบ่อน้ำทิพย์ อบต.โป่งผาจึงได้แจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดการกิ่งไม้ ต้นไม้หักโค่นต่อไป