ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 602 ครั้ง ]
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ 12 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดยนางสาวสุดา ปฎิเสน รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างตลอดจนพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โป่งผา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ช่วงเช้า) มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมมอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำตำบล (ภาคค่ำ)พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย เป็นประธาน