ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 337 ครั้ง ]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ทั้งนี้เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 และการพิจารณาให้ความเห็นชอบปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำผ่านริมถนนบริเวณบ้านจ้องเด่น หมู่ที่ 10 ซึ่งเป็นที่ดินของ อบต.โป่งผา และญัตติอื่นๆ

เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์soccer918jqk44casinobinjqk41thaibet55anime39peeoen