ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 111 ครั้ง ]
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบลโป่งผา

28 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบลโป่งผา ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณา และหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรที่ประสบปัญหาพืชไร่เสียหาย ทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป