ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 351 ครั้ง ]
โครงการอบรมฟื้นฟูวัฒนธรรมและอนุรักษ์สืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ร่วมกับ วัดบ้านจ้อง สภาวัฒนธรรมตำบลโป่งผา ชมรมผู้สูงอายุตำบลโป่งผา ได้ทำพิธีเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูวัฒนธรรมและอนุรักษ์สืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ขึ้น ณ วัดบ้านจ้อง โดยมีกิจกรรม 2 วัน คือ #วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นการอบรมและฝึกปฎิบัติการทำช่อบายศรี ขนาดเล็กและ บายศรีแบบเต็มรูปแบบ #วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สาธิตการสานก๋วยสลาก และการทำโคมแขวน กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม การให้น้องๆเด็กนักเรียน ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และในเรื่องการทำบายศรี การทำโคมแขวน ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป