ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 321 ครั้ง ]
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีพื้นเมืองและศิลปะอื่นๆให้แก่เด็กนักเรียน ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาจัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีพื้นเมืองและศิลปะอื่นๆให้แก่เด็กนักเรียน ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 5 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าแฝ หนองอ้อ สันทรายมูล ฝึกสอนโดยวิทยากรท้องถิ่นผู้มีภูมิความรู้ด้านดนตรีไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่ให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์soccer918jqk44casinobinjqk41thaibet55anime39peeoen