ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 449 ครั้ง ]
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่สาย ส่งมอบบ้านใหม่ให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ตำบลโป่งผา

วันที่ 17 กันยายน 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่สาย ส่งมอบบ้านใหม่ให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ตำบลโป่งผา ขอขอบพระคุณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่สาย ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลโป่งผา รายนางสาวสุดารัตน์ บุญสุภา ราษฎร หมู่ที่ 4 /รายนายยวง นันเมือง ราษฎร หมู่ที่ 2 ช่วยเหลือเป็นค่าสร้างบ้าน 38,000.- บาท และเงินช่วยเหลือค่าเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 3,000.-บาท รวมเป็นเงินหลังละ 41,000.- บาท โดยมี หน่วยงานทหารกองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำกำลังพลทหารช่วยก่อสร้างบ้านพร้อมกับราษฎรในหมู่บ้าน ช่วยกันก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ วันนี้ 17 กันยายน 2562 ได้ทำการส่งมอบบ้านใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว