ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 555 ครั้ง ]
จิตอาสาพัฒนาบ่อน้ำทิพย์

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา นำพนักงาน เจ้าหน้าที่จิตอาสา เดินทางไปพัฒนาบริเวณบ่อน้ำทิพย์ วัดน้อยดอยตุง เพื่อร่วมกันทำความสะอาดเเละพัฒนาบริเวณบ่อน้ำทิพย์ให้มีความสะอาด