ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 364 ครั้ง ]
สืบสานประเพณีการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา จัดงานสืบสานประเพณีการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันนี้ 11 พฤศจิกายน 2562 (จัดกิจกรรมภาคกลางวัน)ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมที่สำคัญของไทย การส่งเสริมและฟื้นฟูอนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบต่อไป เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ ถึงมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในตำบลโป่งผาพื้นที่ใกล้เคียงได้มีร่วมในกิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมภายในงานมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดทำกระทงเล็ก (กระทงจากวัสดุธรรมชาติ) การประกวดโคมลอยรมควัน สาธิตการทำโคมแขวน การแสดงนิทรรศการลอยกระทง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมและร่วมกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมการแสดงของหมู่บ้านในตำบลโป่งผาซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์soccer918jqk44casinobinjqk41thaibet55anime39peeoen