ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 515 ครั้ง ]
ประชุมพนักงานสำนักปลัด

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 อบต.โป่งผา ได้จัดการประชุมพนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ทั้งนี้เพื่อ ชี้แจงการทำงาน การวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563 รวมถึงข้อราชการต่างๆ โดยมีนางสาวสุดา ปฎิเสน รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา พร้อมด้วย นายเอกรินทร์ เจริญราช หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมมอบหมายงานด้วย