ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 55 ครั้ง ]
รดน้ำต้นทองอุไร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ออกรดน้ำต้นทองอุไร บริเวณสองข้างทางถนนพหลโยธินเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตและเบ่งบานสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยว