ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 263 ครั้ง ]
อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ม.๖

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา นำโดยนางสาวสุดา ปฏิเสน รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา พร้อมด้วยนางปาลิดา สมบุญเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง และนางสาวเบญจวรรณ พิลาลัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ร่วมกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว "เพื่อนช่วยเพื่อนชาวนา" หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายมูล เพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวนาไทย ในการสร้างความสมัครสมานสามัคคี มีน้ำใจไมตรีให้เกิดแก่ชุมชน

 

 

 

 

 

เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์soccer918jqk44casinobinjqk41thaibet55anime39peeoen