ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 253 ครั้ง ]
งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 7

วันที่ 6-10 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้เข้าร่วมงานมหัศจรรย์ ๑๐ ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ ๗ "ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ในมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยในปีนี้อบต.โป่งผา รับภารกิจดูแลซุ้มบ้านชนเผ่า "ดาราอั้ง" ตลอดจนเสร็จสิ้นงาน และในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 อบต.โป่งผานำพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมขบวนแห่และพิธีเปิดงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย จ.เชียงราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์10 ชาติพันธุ์แม่สายและ 2ประเทศเพื่อนบ้านร่วมขบวนแห่อย่างสวยงามอลังการ