ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 153 ครั้ง ]
พิธีเปิดกีฬา"โป่งผาเกมส์"ครั้งที่ 3 กลุ่มโรงเรียนในตำบลโป่งผา

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 รองสุดา ปฎิเสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬา"โป่งผาเกมส์"ครั้งที่ 3 กลุ่มโรงเรียนในตำบลโป่งผา ณ สนามกีฬากลางตำบลโป่งผา โดยมีกลุ่มโรงเรียนในตำบลโป่งผา สังกัด สพฐ จำนวน 4 โรงเรียน เข้าแข่งขันกีฬาดังกล่าว