ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 378 ครั้ง ]
ประชุมเตรียมงานกีฬาประจำปีตำบลโป่งผา 2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโป่งผา ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขันและการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน โดยมีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้