ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 477 ครั้ง ]
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563

#ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 #ขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ที่แสดงชื่อหรือยี่ห้อเครื่องหมายในการประกอบการค้าหรือกิจการอื่นๆเพื่อการหารายได้ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม 2563 ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา