ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 358 ครั้ง ]
จิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม "จิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า" จัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์การป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาปลายเดือนมกราคมเป็นต้นไปของทุกปี โดยมีประชาชนจิตอาสาจากหมู่บ้านและตำบลต่างๆ มาร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย