ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 165 ครั้ง ]
ต้อนรับ คุณไปรยา ลุนเบิร์ก หรือ ปู ไปรยา ในฐานะทูตสันถวไมตรีของ UNHCR เยี่ยมนางจันทร์ฟอง ไร่พุทธา

วันที่ 21 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านจ้อง หมู่ที่ 9 ได้ให้การต้อนรับ คุณไปรยา ลุนเบิร์ก หรือ ปู ไปรยา ในฐานะทูตสันถวไมตรีของ UNHCR ในการลงพื้นที่มาถ่ายทำวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานของ UNHCR และองค์กรภาคีที่ดำเนินการด้านสัญชาติและสถานะบุคคลในพื้นที่อำเภอแม่สาย พร้อมกันนี้ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจนางจันทร์ฟอง ไร่พุทธา ราษฎรบ้านจ้องวัด ตำบลโป่งผา ซึ่งทางกิ่งกาชาดอำเภอแม่สายได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่นางจันทร์ฟอง ไร่พุทธา ด้วย