ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 454 ครั้ง ]
ฉีดล้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา นำโดยนายนราวิชญ์ พรมปัญญา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ฉีดล้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านน้ำจำ เพื่อความสะอาดก่อนการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมของประชาชน