ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 13 ครั้ง ]
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา นำโดยนายเอกรินทร์ เจริญราช หัวหน้าสำนักปลัด ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริหารจัดการภัยพิบัติจาก เหตุการณ์ถ้ำหลวง พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากวิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ อบต.โป่งผา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์จริงอีกด้วย