ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 315 ครั้ง ]
อบต.โป่งผาได้จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.โป่งผาได้จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้เพื่อ สรุปผลการดำเนินงาน ในห้วงเดือนมกราคม 2563 แนวทางการทำงาน การมอบหมายภารกิจการทำงานตลอดจนได้ให้ทุกงานได้ชี้แจงเรื่องการทำงาน โดยมี รองสุดา ปฎิเสน รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา เป็นประธานประชุม