ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 560 ครั้ง ]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.โป่งผา ทั้ง 4 ศูนย์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวัน มาฆบูชา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.โป่งผา ทั้ง 4 ศูนย์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวัน มาฆบูชา โดยได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การฟังธรรมเทศนา การให้ความรู้วันมาฆบูชา การจัดนิทรรศการ ทั้งนี้เพื่อให้น้องๆนักเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาศทำบุญร่วมกันและการส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวัน มาฆบูชา