ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 179 ครั้ง ]
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โป่งผา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์2563 อบต.โป่งผา จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โป่งผา ณ สนามกีฬากลางตำบลโป่งผา โดยมีน้องๆเด็กนักเรียน ในสังกัด ศพด.ทั้ง 4ศูนย์เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันกีฬา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคี การมีน้ำใจ นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา

เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์soccer918jqk44casinobinjqk41thaibet55anime39peeoen