ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 224 ครั้ง ]
ส่งมอบ เจลล้างมือ/แฮลกอฮออล์ 72%/ถุงมือแพทย์ให้แก่จุดคัดกรองในหมู่บ้าน

วันที่ 16 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดย นางสาวสุดา ปฏิเสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้ส่งมอบ เจลล้างมือ/แฮลกอฮออล์ 72%/ถุงมือแพทย์ จำนวน 12 ชุดโดยมีนายสมคิด มหาวงศนันท์ กำนันตำบลโป่งผา เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปให้จุดคัดกรองด่านชุมชนของทุกหมู่บ้านในตำบลโป่งผา ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการทำงานของชุมชนในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 ในพื้นที่ตำบลโป่งผา