ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 232 ครั้ง ]
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเยี่ยมผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลโป่งผา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย , นางสาวสุดา ปฏิเสน รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา , นายสมคิด มหาวงศนันท์ กำนันตำบลโป่งผา ได้ลงพื้นที่ หมู่ 4 บ้านสันทรายปู่ยี่ ตำบลโป่งผา เพื่อตรวจสอบความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนเมื่อช่วงเย็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2563