ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 31 ครั้ง ]
ตรวจสอบงานเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันทรายมูล หมู่ที่ 6

วันที่12 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการตรวจงานก่อสร้าง ได้ไปตรวจสอบงานเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันทรายมูล หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งผา