ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 243 ครั้ง ]
บริษัทมิตซูล้านนา จำกัด สาขาแม่สาย แจกจ่ายข่าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้ร่วมอำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ และจัดระเบียบแถว โดยให้มีการเว้นระยะห่าง ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ให้กับบริษัทมิตซูล้านนา จำกัด สาขาแม่สาย ในการแจกจ่ายข่าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ซึ่งมีประชาชนมารับสิ่งของดังกล่าวและการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย