ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 284 ครั้ง ]
ตรวจสอบพื้นที่ทำการเกษตรโดนพายุลูกเห็บหมู่ 8 บ้านนาปง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 งานส่งเสริมการเกษตร อบต.โป่งผา โดย นายธนาวุฒิ มณีจันทร์สุข นักวิชาการเกษตร อบต.โป่งผา และ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย ร่วมตรวจสอบพื้นที่ทำการเกษตรโดนพายุลูกเห็บหมู่ 8 บ้านนาปง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป