ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 63 ครั้ง ]
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบลโป่งผา(ภัยแล้ง)

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบลโป่งผา(ภัยแล้ง) วันนี้เวลา 09.00 น.(29/05/2563) งานส่งเสริมการเกษตร อบต.โ่ป่งผา ได้จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบลโป่งผา เนื่องจากที่ผ่านมาราษฎรในพื้นที่ทำการเกษตรและประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ต้นข้าว/นาข้าวเสียหาย และมีเกษตรกรได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งทาง อบต.โป่งผาได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย และวันนี้ทางคณะกรรรมการได้มีมติให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จำนวน 26 ราย เป็นเกษตรกร หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายมูล จำนวน 24 ราย และหมู่ที่ 12 บ้านน้ำจำกลาง 2 ราย