ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 46 ครั้ง ]
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เรื่อง การควบคุมควันไฟฝุ่นละอองและหมอกควันจากการเผา พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟฝุ่นละอองและหมอกควันจากการเผา พ.ศ.2563 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโป่งผา ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อบัญญัติดังกล่าว เป็นเวลา 30 วัน หากมีประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้กรอกแบบฟอร์ม แล้วนำส่งให้ อบต.โป่งผาเพื่อดำเนินการต่อไป