ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 45 ครั้ง ]
ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา นำโดยนายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา , นางสาวสุดา ปฏิเสน รองปลัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสันทรายมูล หมู่ ๖ บ้านสันทรายมูล ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์ เพิ่มแสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ของการเข้าพรรษา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ยังได้ถวายเทียนพรรษาที่ได้ทำการหล่อขึ้นในโครงการจัดงานวันเข้าพรรษาและหล่อเทียนพรรษา ให้กับตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านนำไปถวายแด่วัดในพื้นที่ เพื่อธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา