ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 299 ครั้ง ]
ตรวจสอบเพื่อเตรียมการซ่อมแซมเมรุ หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายมูล

วันที่ 17 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา นำโดยนายเกียรติยศ เลิศณวรรธณ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา ร่วมกับกองช่าง และนายเสฐวุฒิ ปัญญาคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองอ้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบเมรุ ณ ฌาปณสถาน หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายมูล ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและมีรอยแตกร้าว จึงได้ร่วมกันตรวจสอบเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ของทั้ง 2 หมู้บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองอ้อ และ หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายมูล