ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 295 ครั้ง ]
ประชุมเสวนาโครงการ "เชียงราย 2030" การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

วันที่ 21 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้ให้ความอนุเคราะห์การใช้ห้องประชุม ชั้น 2 เนื่องในการจัดการประชุมเสวนาโครงการ "เชียงราย 2030" การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เชื่อมโยง 4 เวียง (เวียงเชียงราย , เวียงพางคำ , เวียงเชียงแสน และ เวียงหนองหล่ม) ซึ่งจัดทำโครงการโดยคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายอดิเรก ไลไธสง ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สาย เป็นประธานในการประชุมเสวนา โดยมีนายเกียรติยศ เลิศณวรรธ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา , นางสาวสุดา ปฏิเสน รองปลัด อบต. , นายเอกรินทร์ เจริญราช หัวหน้าสำนักปลัด อำนวยการระดับต้น , ข้าราชการ , ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม