ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 265 ครั้ง ]
ประชมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ประชมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 22 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาจัดการประชุมสภา อบต.โป่งผา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีญัตติเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563