ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 169 ครั้ง ]
ร่วมพิธีทำบุญและเปิดป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดบ้านจ้อง

วันที่ 26 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดย รองสุดา ปฏิเสน รองปลัด อบต.โป่งผา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา อบต.โป่งผา ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญและเปิดป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดบ้านจ้อง ซึ่งมีหมู่บ้านที่เข้าร่วมเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้า คือ บ้านจ้อง หมู่ที่ 1/บ้านจ้องวัด หมู่ที่ 9/และบ้านจ้องเด่น หมู่ที่ 10 ด้วย