ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 34 ครั้ง ]
งานสัมมนาผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

วันที่ 28-29 กันยายน 2563 นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เข้าร่วมงานสัมมนาผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อระดมความคิดเห็น และวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ระยะเวลา 30 ปี (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2592) ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย