ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 247 ครั้ง ]
ประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุม อบต.โป่งผา โดยมี ฝ่ายสภา อบต.โป่งผา ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้แทน ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลโป่งผา ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลโป่งผา ได้ร่วมประชุมและหามติร่วมกันในการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2563 ผลจากการประชุมที่ ประชุมมีมติ งดจัดงานประณีลอยกระทงประจำปี 2563 ในระดับตำบลโป่งผา เนื่องจากสถานการณ์โควิด และปัจจัยหลายอย่างไม่เอื้ออำนวยในการจัดงานครั้งนี้