ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 136 ครั้ง ]
ร่วมพิธีน้อมรำลึกสมเด็จพระปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา นำโดย นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา , นางสาวรุ้งตะวัน ไชยเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยข้าราชการและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ร่วมพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ "สมเด็จพระปิยมหาราช" พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราชฯ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย