ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 137 ครั้ง ]
กิจกรรมจิตอาสาเฝ้าระวังเชิงรุก โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา นำโดย นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา , นางสาวสุดา ปฏิเสน รองปลัด อบต. , นางสาวรุ้งตะวัน ไชยเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง , จ.ส.อ.อำนาจ ผูกพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฝ้าระวังเชิงรุก โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน ในการนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง