ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 231 ครั้ง ]
ประชุมแผนพัฒนาฯ พิจารณาระเบียบวาระต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา พร้อมด้วยนางสมศรี โปลาหา ประธานสภา อบต.โป่งผา และคณะกรรมการแผนพัฒนาฯ ร่วมประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย