ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 209 ครั้ง ]
ร่วมประชุมเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องไกล่เกลี่ยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สาย นางสาวสุดา ปฎิเสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ ภิรมย์วงค์ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและผู้ประกอบการ กรณี เรื่อง ร้องเรียนปัญหาสถานบริการส่งเสียงดังรบกวน จำนวน 2 สถานบริการในพื้นที่ตำบลโป่งผา ทั้งนี้เพื่อร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อยและรวดเร็ว โดยมี นายอดิเรก ไลไธสง ปลัดอาวุโสเป็นประธานในการประชุม