ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 15 ครั้ง ]
ร่วมประชุม “คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5”

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุดา ปฎิเสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ ทะนันชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นายก อบต.โป่งผาให้เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดบ้านจ้อง โดยมี คณะกรรมการหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้าน รักษาศีล 5 ณ วัดบ้านจ้อง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย