ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 243 ครั้ง ]
ซ่อมไฟฟ้า หมู่บ้านจ้อง หมู่ที่ 1 และบ้านน้ำจำกลาง หมู่ที่ 12

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมบริการสาธารณะของ อบต.โป่งผา โดยงานไฟฟ้า กองช่าง ออกซ่อมไฟกิ่งที่ หมู่บ้านจ้อง หมู่ที่ 1 และบ้านน้ำจำกลาง หมู่ที่ 12 ตามที่ประชาชนได้แจ้งมา เราก็ได้ออกไปซ่อมแซมให้เรียบร้อย