ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 16 ครั้ง ]
ลงพื้นที่สำรวจฝายกั้นลำห้วย ร่องจ๊าดและฝายกั๋นน้ำหมู่ 10 บ้านจ้องเด่น

วันนี้ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา พร้อมด้วยนางสาวรุ้งตะวัน ไชยเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.โป่งผา และคณะกรรมการหมู่บ้าน ลงพื้นที่ร่วมกัน สำรวจ ฝายกั้นลำห้วย ร่องจ๊าด บ้านน้ำจำกลาง ตำบลโป่งผา ที่เกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ ซึ่งเบื้องต้นลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขตำแหน่งจุดในการปรับปรุง ซ่อมแซมฝายดังกล่าว และต่อมาได้ลงพื้นที่ไปยัง หมู่บ้านจ้องเด่น หมู่ที่ 10 เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ ฝายกั๋นน้ำของหมู่บ้านที่ตลิ่งชำรุด เพื่อพิจารณางบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป