ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 219 ครั้ง ]
ต้อนรับผู้อำนวยการกองคลังคนใหม่

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดยนางสาวสุดา ปฎิเสน รองปลัด อบต. พร้อมนายเอกรินทร์ เจริญราช หัวหน้าสำนักปลัด/นางสาวรุ้งตะวัน ไชยเจริญ ผู้อำนวยการกองช่างและนางรัถยา ธนัญชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษาและข้าราชการลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อนรับ นางสาวณิชาภัทร กันชัย ผู้อำนวยการกองคลังคนใหม่ ที่โอนย้ายมาจาก เทศบาลตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการจาก เทศบาลตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มาร่วมส่งและแสดงความยินดีในการโอนย้ายครั้งนี้